Navigácia

Obsah

Komisie pri OcÚ

Komisia pre poriadok a životné prostredie: 

predseda:  Anna Balková

členovia:   Roman Romančík, Miroslav Kapusta

 

Komisia pre prácu s mládežou a kultúru: 

predseda:   Ing. Nataša Belová

členovia:    Eva Buociková, Monika Milecová      

 

Komisia pre spoluprácu s DHZ: 

predseda:  Miroslav Tomčány

členovia:    Jozef Fľak, Martin Juráni 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu: 

členovia:  Ing. Nataša Belová, Roman Romančík