Navigácia

Obsah

História obce

Počiatky Trnova sa datujú už od 11.storočia. Názov obce je odvodený od porastu, ktorý tu prvý obyvatelia pri svojom usadení našli a postupne ho klčovali. Prvá písomná zmienka o Trnove pochádza z roku 1233. Spomína sa ako susedná zem Valče, ktorej vlastníkom sa stal roku 1266 zámožný šľachtic a oddaný prívrženec Belu IV menom Mladik Ruten. Všetky okolnosti nasvedčujú tomu, že už v tomto roku Trnovo bolo prosperujúcou dedinou s väčším počtom kráľovských populov. V roku 1360 sa začínajú objavovať písomné správy o miestnych zemepánoch –zemanoch z Trnova. Títo sa údajne zúčastnili v spore medzi necpalskými šľachticmi a ich príbuznými zemanmi z Dulíc. Pripomenúť tiež treba Jána Trnovského z Trnova, ktorý bol roku 1517 komorníkom Ľudovíta II. Padli obaja v bitke pri Moháči. V 16. stor. bola hlásená výstavba štyroch zemianských kúrií a tak môžeme na začiatku tohto storočia očakávať v Trnove vznik organizovanej obecnej správy. Pečať a erb obce vychádza z pečiatky z druhej polovice 19. storočia ktorá sa našla na dokumentoch z roku 1866 a 1867. Nie je známi majiteľ tohto erbu , ale podľa nápisu na pečiatke „ kuliarska obec Tarnova v Turci“ si Trnovo privlastnilo za obecný symbol.

Medzi významné osobnosti tunajšej obce nesporne patria Ondrej Čemanek 1672-1759 spolupracovník Mateja Belu a JUDr. Ján Tomčány, právnik a teoretik modernizácie slovenského poľnohospodárstva. Pôvodní obyvatelia sa zaoberali prevažne chovom dobytka, pestovaním poľnohospodárskych plodín a rôznymi remeslami ako napríklad kožušníctvom. .

 

Súčasnosť obce

Súčasnosť obce poznačila politická situácia spred revolúcie 1989, kedy bola zakázaná výstavba nových rodinných domov, čím nastal veľký odliv obyvateľov. V obci ostali prevažne len obyvatelia, ktorí väčšinou pracovali na tunajšom roľníckom družstve. V poslednej dobe začína pomaly narastať počet obyvateľov, hlavne mladých, ktorí sa vracajú k svojim rodičom, stavajú rodinné domy, alebo rekonštruujú staré. Momentálne evidujeme v našej obci 275 obyvateľov. V letných mesiacoch tieto počty narastajú niekedy aj o 100, nakoľko v obci je tiež záhradkárska kolónia zvaná „ Záhumnie“ a tiež sa sem vracajú chalupári.

Obec sa nachádza na úpätí Lúčanskej malej Fatry. Je tu možnosť prevádzať agroturistiku, cykloturistiku a tiež pešiu turistiku na končiare Malej ale i Veľkej Fatry a v zime zasa lyžovanie v susednej Valčianskej doline alebo Jasenskej doline.