Navigácia

Obsah

Tlačivá na stavebné konanie

 

Tlačivá

Postupy pri konaniach podľa stavebného zákona Stiahnuté: 207x | 29.01.2020

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 398x | 29.01.2020

Návrh na kolaudačné rozhodnutie Stiahnuté: 125x | 29.01.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia a zmena VÚ Stiahnuté: 146x | 29.01.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby Stiahnuté: 108x | 29.01.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 109x | 29.01.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 161x | 29.01.2020

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 134x | 29.01.2020

Ohlásenie reklamnej stavby Stiahnuté: 129x | 29.01.2020

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 129x | 29.01.2020

Stavebné povolenie v spojenom konaní opr. Stiahnuté: 121x | 29.01.2020

Stavebné povolenie Stiahnuté: 125x | 29.01.2020

Vzdanie sa odvolania Vzor Stiahnuté: 476x | 29.01.2020

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 133x | 29.01.2020

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 130x | 29.01.2020

Žiadosť o vyjadrenie obce k funkčnosti pozemku Stiahnuté: 146x | 29.01.2020

Žiadosť o zmenu doby trvania rekl. stavby Stiahnuté: 117x | 29.01.2020

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 158x | 29.01.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 121x | 29.01.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením Stiahnuté: 137x | 29.01.2020

Stránka