Navigácia

Obsah

Tlačivá na stavebné konanie

 

Tlačivá

Postupy pri konaniach podľa stavebného zákona Stiahnuté: 110x | 29.01.2020

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 162x | 29.01.2020

Návrh na kolaudačné rozhodnutie Stiahnuté: 71x | 29.01.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia a zmena VÚ Stiahnuté: 87x | 29.01.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby Stiahnuté: 58x | 29.01.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 58x | 29.01.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 87x | 29.01.2020

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 74x | 29.01.2020

Ohlásenie reklamnej stavby Stiahnuté: 73x | 29.01.2020

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 78x | 29.01.2020

Stavebné povolenie v spojenom konaní opr. Stiahnuté: 65x | 29.01.2020

Stavebné povolenie Stiahnuté: 71x | 29.01.2020

Vzdanie sa odvolania Vzor Stiahnuté: 276x | 29.01.2020

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 61x | 29.01.2020

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 82x | 29.01.2020

Žiadosť o vyjadrenie obce k funkčnosti pozemku Stiahnuté: 77x | 29.01.2020

Žiadosť o zmenu doby trvania rekl. stavby Stiahnuté: 71x | 29.01.2020

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 93x | 29.01.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 66x | 29.01.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením Stiahnuté: 63x | 29.01.2020

Stránka