Navigácia

Obsah

Tlačivá na stavebné konanie

 

Tlačivá

Postupy pri konaniach podľa stavebného zákona Stiahnuté: 59x | 29.01.2020

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 66x | 29.01.2020

Návrh na kolaudačné rozhodnutie Stiahnuté: 43x | 29.01.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia a zmena VÚ Stiahnuté: 48x | 29.01.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby Stiahnuté: 36x | 29.01.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 34x | 29.01.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 43x | 29.01.2020

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 43x | 29.01.2020

Ohlásenie reklamnej stavby Stiahnuté: 41x | 29.01.2020

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 41x | 29.01.2020

Stavebné povolenie v spojenom konaní opr. Stiahnuté: 34x | 29.01.2020

Stavebné povolenie Stiahnuté: 39x | 29.01.2020

Vzdanie sa odvolania Vzor Stiahnuté: 139x | 29.01.2020

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 34x | 29.01.2020

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 43x | 29.01.2020

Žiadosť o vyjadrenie obce k funkčnosti pozemku Stiahnuté: 45x | 29.01.2020

Žiadosť o zmenu doby trvania rekl. stavby Stiahnuté: 46x | 29.01.2020

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 60x | 29.01.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 39x | 29.01.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením Stiahnuté: 36x | 29.01.2020

Stránka