Navigácia

Obsah

Tlačivá na stavebné konanie

 

Tlačivá

Postupy pri konaniach podľa stavebného zákona Stiahnuté: 277x | 29.01.2020

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 475x | 29.01.2020

Návrh na kolaudačné rozhodnutie Stiahnuté: 165x | 29.01.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia a zmena VÚ Stiahnuté: 205x | 29.01.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby Stiahnuté: 142x | 29.01.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 150x | 29.01.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 226x | 29.01.2020

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 177x | 29.01.2020

Ohlásenie reklamnej stavby Stiahnuté: 165x | 29.01.2020

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 177x | 29.01.2020

Stavebné povolenie v spojenom konaní opr. Stiahnuté: 160x | 29.01.2020

Stavebné povolenie Stiahnuté: 166x | 29.01.2020

Vzdanie sa odvolania Vzor Stiahnuté: 542x | 29.01.2020

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 176x | 29.01.2020

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 173x | 29.01.2020

Žiadosť o vyjadrenie obce k funkčnosti pozemku Stiahnuté: 196x | 29.01.2020

Žiadosť o zmenu doby trvania rekl. stavby Stiahnuté: 158x | 29.01.2020

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 199x | 29.01.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 162x | 29.01.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením Stiahnuté: 189x | 29.01.2020

Stránka