Navigácia

Obsah

Tlačivá na stavebné konanie

 

Tlačivá

Postupy pri konaniach podľa stavebného zákona Stiahnuté: 324x | 29.01.2020

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 544x | 29.01.2020

Návrh na kolaudačné rozhodnutie Stiahnuté: 194x | 29.01.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia a zmena VÚ Stiahnuté: 233x | 29.01.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby Stiahnuté: 163x | 29.01.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 174x | 29.01.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 254x | 29.01.2020

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 199x | 29.01.2020

Ohlásenie reklamnej stavby Stiahnuté: 187x | 29.01.2020

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 199x | 29.01.2020

Stavebné povolenie v spojenom konaní opr. Stiahnuté: 184x | 29.01.2020

Stavebné povolenie Stiahnuté: 191x | 29.01.2020

Vzdanie sa odvolania Vzor Stiahnuté: 581x | 29.01.2020

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 202x | 29.01.2020

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 197x | 29.01.2020

Žiadosť o vyjadrenie obce k funkčnosti pozemku Stiahnuté: 220x | 29.01.2020

Žiadosť o zmenu doby trvania rekl. stavby Stiahnuté: 180x | 29.01.2020

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 220x | 29.01.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 190x | 29.01.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením Stiahnuté: 211x | 29.01.2020

Stránka