Navigácia

Obsah

Tlačivá na stavebné konanie

 

Tlačivá

Postupy pri konaniach podľa stavebného zákona Stiahnuté: 393x | 29.01.2020

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 653x | 29.01.2020

Návrh na kolaudačné rozhodnutie Stiahnuté: 237x | 29.01.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia a zmena VÚ Stiahnuté: 285x | 29.01.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby Stiahnuté: 210x | 29.01.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 222x | 29.01.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 302x | 29.01.2020

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 243x | 29.01.2020

Ohlásenie reklamnej stavby Stiahnuté: 231x | 29.01.2020

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 251x | 29.01.2020

Stavebné povolenie v spojenom konaní opr. Stiahnuté: 221x | 29.01.2020

Stavebné povolenie Stiahnuté: 236x | 29.01.2020

Vzdanie sa odvolania Vzor Stiahnuté: 632x | 29.01.2020

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 250x | 29.01.2020

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 242x | 29.01.2020

Žiadosť o vyjadrenie obce k funkčnosti pozemku Stiahnuté: 263x | 29.01.2020

Žiadosť o zmenu doby trvania rekl. stavby Stiahnuté: 221x | 29.01.2020

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 262x | 29.01.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 234x | 29.01.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením Stiahnuté: 258x | 29.01.2020

Stránka