Navigácia

Obsah

Tlačivá na stavebné konanie

 

Tlačivá

Postupy pri konaniach podľa stavebného zákona Stiahnuté: 39x | 29.01.2020

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 40x | 29.01.2020

Návrh na kolaudačné rozhodnutie Stiahnuté: 33x | 29.01.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia a zmena VÚ Stiahnuté: 36x | 29.01.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby Stiahnuté: 28x | 29.01.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 25x | 29.01.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 33x | 29.01.2020

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 34x | 29.01.2020

Ohlásenie reklamnej stavby Stiahnuté: 31x | 29.01.2020

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 29x | 29.01.2020

Stavebné povolenie v spojenom konaní opr. Stiahnuté: 26x | 29.01.2020

Stavebné povolenie Stiahnuté: 29x | 29.01.2020

Vzdanie sa odvolania Vzor Stiahnuté: 101x | 29.01.2020

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 24x | 29.01.2020

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 31x | 29.01.2020

Žiadosť o vyjadrenie obce k funkčnosti pozemku Stiahnuté: 34x | 29.01.2020

Žiadosť o zmenu doby trvania rekl. stavby Stiahnuté: 37x | 29.01.2020

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 48x | 29.01.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 29x | 29.01.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením Stiahnuté: 26x | 29.01.2020

Stránka