Navigácia

Obsah

Tlačivá na stavebné konanie

 

Tlačivá

Postupy pri konaniach podľa stavebného zákona Stiahnuté: 72x | 29.01.2020

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 81x | 29.01.2020

Návrh na kolaudačné rozhodnutie Stiahnuté: 50x | 29.01.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia a zmena VÚ Stiahnuté: 61x | 29.01.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby Stiahnuté: 42x | 29.01.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 40x | 29.01.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 49x | 29.01.2020

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 50x | 29.01.2020

Ohlásenie reklamnej stavby Stiahnuté: 55x | 29.01.2020

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 51x | 29.01.2020

Stavebné povolenie v spojenom konaní opr. Stiahnuté: 41x | 29.01.2020

Stavebné povolenie Stiahnuté: 47x | 29.01.2020

Vzdanie sa odvolania Vzor Stiahnuté: 169x | 29.01.2020

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 41x | 29.01.2020

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 59x | 29.01.2020

Žiadosť o vyjadrenie obce k funkčnosti pozemku Stiahnuté: 52x | 29.01.2020

Žiadosť o zmenu doby trvania rekl. stavby Stiahnuté: 53x | 29.01.2020

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 71x | 29.01.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 47x | 29.01.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením Stiahnuté: 42x | 29.01.2020

Stránka