Navigácia

Obsah

Tlačivá na stavebné konanie

 

Tlačivá

Postupy pri konaniach podľa stavebného zákona Stiahnuté: 198x | 29.01.2020

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 382x | 29.01.2020

Návrh na kolaudačné rozhodnutie Stiahnuté: 120x | 29.01.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia a zmena VÚ Stiahnuté: 144x | 29.01.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby Stiahnuté: 106x | 29.01.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 106x | 29.01.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 151x | 29.01.2020

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 127x | 29.01.2020

Ohlásenie reklamnej stavby Stiahnuté: 127x | 29.01.2020

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 123x | 29.01.2020

Stavebné povolenie v spojenom konaní opr. Stiahnuté: 117x | 29.01.2020

Stavebné povolenie Stiahnuté: 121x | 29.01.2020

Vzdanie sa odvolania Vzor Stiahnuté: 465x | 29.01.2020

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 129x | 29.01.2020

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 126x | 29.01.2020

Žiadosť o vyjadrenie obce k funkčnosti pozemku Stiahnuté: 143x | 29.01.2020

Žiadosť o zmenu doby trvania rekl. stavby Stiahnuté: 113x | 29.01.2020

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 153x | 29.01.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 118x | 29.01.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením Stiahnuté: 131x | 29.01.2020

Stránka