Navigácia

Obsah

Tlačivá na stavebné konanie

 

Tlačivá

Postupy pri konaniach podľa stavebného zákona Stiahnuté: 128x | 29.01.2020

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 193x | 29.01.2020

Návrh na kolaudačné rozhodnutie Stiahnuté: 77x | 29.01.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia a zmena VÚ Stiahnuté: 94x | 29.01.2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby Stiahnuté: 63x | 29.01.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 64x | 29.01.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 99x | 29.01.2020

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 81x | 29.01.2020

Ohlásenie reklamnej stavby Stiahnuté: 78x | 29.01.2020

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 83x | 29.01.2020

Stavebné povolenie v spojenom konaní opr. Stiahnuté: 71x | 29.01.2020

Stavebné povolenie Stiahnuté: 78x | 29.01.2020

Vzdanie sa odvolania Vzor Stiahnuté: 300x | 29.01.2020

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 74x | 29.01.2020

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 86x | 29.01.2020

Žiadosť o vyjadrenie obce k funkčnosti pozemku Stiahnuté: 84x | 29.01.2020

Žiadosť o zmenu doby trvania rekl. stavby Stiahnuté: 76x | 29.01.2020

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 97x | 29.01.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 71x | 29.01.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením Stiahnuté: 69x | 29.01.2020

Stránka