Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

25

3 000,00 EUR

Obec Trnovo

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

24.08.2022

Zmluva o zabezpečení dopravy žiakov

1/2022

150,00 EUR bez DPH

SAD Žilina a.s.

Obec Trnovo

19.09.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2/2022

900,00 EUR s DPH

Ing. Marián Faško PhD.

Obec Trnovo

02.11.2022

Darovacia zmluva

3/2022

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Trnovo

02.11.2022

Darovacia zmluva

4/2022

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Trnovo

12.12.2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

5/2022

Neuvedené

DEUS

Obec Trnovo

30.01.2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

1/2023

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Trnovo

30.01.2023

Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom

2/2023

0,00 EUR

Zdeno Mišutka

Obec Trnovo

30.01.2023

Kúpna zmluva

3/2023

480,00 EUR

Zdeno Mišutka

Obec Trnovo

20.03.2023

Zmluva o dielo

01/2023

10 106,00 EUR

KIZU, s.r.o.

Obec Trnovo

30.03.2023

Zmluva o dielo

02/2023

24 576,91 EUR

OSMONT elektromontáže, s.r.o.

Obec Trnovo

20.04.2023

Dodatok č.1

02/2023/1

Neuvedené

OSMONT elektromontáže, s.r.o.

Obec Trnovo

03.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

4/2023

3 000,00 EUR

DPO SR

Obec Trnovo

13.06.2023

Zmluva o grantovom účte

5/2023

Neuvedené

Prima banka Slovensko

Obec Trnovo

07.07.2023

Zmluva o propagácii a reklame

6/2023

200,00 EUR

Obec Trnovo

TURVOD, a.s.

18.07.2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

7/2023

18 200,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Trnovo

02.10.2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

8/2023

960,00 EUR

Ing. Ľudovít Fiala

Obec Trnovo

19.10.2023

Zmluva o zabezpečení dopravy žiakov

9/2023

150,00 EUR

SAD Žilina a.s.

Obec Trnovo

27.10.2023

Zmluva na výkon stavebného dozoru

10/2023

100,00 EUR

JT ENG s.r.o.

Obec Trnovo

11.01.2024

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

1/2024

Neuvedené

Elekos

Obec Trnovo

15.01.2024

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých zvierat

2/2024

193,38 EUR

Domáci miláčik s.r.o.

Obec Trnovo

28.03.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3/2024

3 000,00 EUR

DPO SR

Obec Trnovo

10.04.2024

Zmluva o dielo

4/2024

18 510,00 EUR

Róbert Nemec

Obec Trnovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: