Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Zmluva o dielo

2

35 133,52 EUR

BePoRez,s.r.o.

Obec Trnovo

10.04.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

2/2

40 141,82 EUR

BePoRez,s.r.o.

Obec Trnovo

23.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1

3 000,00 EUR

Obec Trnovo

DPO SR

16.05.2019

Zmluva o Municipálnom úvere

3

40 141,82 EUR

Prima banka Slovensko

Obec Trnovo

17.06.2019

Zmluva o grantovom účte

4

Neuvedené

Prima banka Slovensko

Obec Trnovo

17.06.2019

Kúpna zmluva

5

76,50 EUR

Bc. Puliš Andrej

Obec Trnovo

18.06.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

6

800,00 EUR

Ing. Jozef Adamkovič, audítor

Obec Trnovo

02.09.2019

Zmluva o zabezpečení dopravy žiakov

8

180,00 EUR

SAD Žilina a.s.

Obec Trnovo

28.10.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

7

10 560,00 EUR

Brantner Fatra, s.r.o.

Obec Trnovo

20.12.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov

9

88,48 EUR

Obec Košťany nad Turcom

Obec Trnovo

08.01.2020

Rámcová zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

10

Neuvedené

Brantner Fatra, s.r.o.

Obec Trnovo

11.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MVSR

11

30 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Trnovo

20.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

12

3 000,00 EUR

Obec Trnovo

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

21.04.2020

Zmluva o dielo

13

34 979,30 EUR

Komstav MT, s.r.o.

Obec Trnovo

17.08.2020

Zmluva o zabezpečení dopravy žiakov

14

150,00 EUR

Obec Trnovo

SAD Žilina a.s.

22.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

15

18,00 EUR

Obec Trnovo

Galileo Corporation

11.12.2020

Zmluva o výpožičke

1

Neuvedené

Obec Trnovo

Štatistický úrad SR

05.03.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

17

800,00 EUR

Obec Trnovo

Ing. Jozef Adamkovič, audítor

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

18

3 000,00 EUR

Obec Trnovo

DPO SR

11.06.2021

Zmluva o dielo

19

5 400,00 EUR

Patrik Ruman

Obec Trnovo

25.06.2021

Zmluva o dielo

20

10 936,00 EUR

Peter Okapal - OKY stolárstvo

Obec Trnovo

18.08.2021

Zmluva o zabezpečení dopravy žiakov

21

150,00 EUR

SAD Žilina a.s.

Obec Trnovo

25.10.2021

Zmluva o poskytovaní služieb + Dodatok č.1

22

14 073,60 EUR

Brantner Fatra, s.r.o.

Obec Trnovo

10.01.2022

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

23

Neuvedené

ASEKOL SK, s.r.o.

Obec Trnovo

28.02.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

24

290,00 EUR

Obec Trnovo

Galileo Corporation

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: